18.10.15.

l'amore a Venezia

 

Šteta samo što nismo imali sunce, a sve ostalo je bilo savršeno. Venecija, grad sa hiljadu priča i tajni. Držati ruku svoje ljubavi i hodati uskim ulicama ovog grada je neprocjenjivo. Mostovi, gondole, more i istorija. Venecija vidimo se opet sigurno!

Too bad only because we did not have the sun, and everything else was perfect. Venice, a city with a thousand stories and secrets. Hold hands with my love and walk the narrow streets of this city is priceless. Bridges, gondolas, sea and history. Venice see you again for sure!

 
4.10.15.

... on the rocks

Ova godina je bila savršena. Skoro čitavo ljeto sam provela na moru. Za osobu koja obožava sunce, kupanje i sunčanje ne postoji bolji odmor. Danas je kod nas sunčan dan, pa sam odlučila da objavim jedan set fotografija koje su snimljene rano u jutro na moru, upravo zato se sunce vidi u pozadini a fotografije su blago zatamljene. Sviđa mi se ova kombinacija crvenog bikinija i crnobijele košulje. A Vama?

This year has been perfect. Almost all summer I spent at sea. For a person who loves the sun, swimming and sunbathing, there is no better vacation. Today is a sunny day in our country, so I decided to publish a set of photographs taken in the early morning at sea, that is reason why the sun is in the background and pictures are slightly darkened. I like this combination of red bikini and black and white shirt. And you?